دانلود رایگان مقاله بررسی اثر پوشش گیاهی دشتهای سیلابی بر هیدرولیک جریان در کانالهای مرکب

ارد بخشی از متن دانلود رایگان مقاله بررسی اثر پوشش گیاهی دشتهای سیلابی بر هیدرولیک جریان در کانالهای مرکب : محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهراعبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایرامیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر چکیده: دشتهای سیلابی رودخانههای آبرفتی معمولاَ پوشیده از درختان و گیاهان مختلف بوده و نسبت به مجرای اصلی رودخانه دارای ضریب زبری بسیار بیشتری هستند. وجود پوشش گی

دانلود رایگان مقاله اجرای دیوار سبز بر بدنه ساختمانها ونقش آن درمعماری پایدار

دانلود رایگان مقاله اولویت بندی محل گزینه های تحت مطالعه نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در حوضه های مختلف با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره